از آنجا که سد سفیدرود یکی از چهار سد بزرگ بتنی است که در دهه‌های اخیر بر اثر زلزله دچار خرابی شده‌اند، ساخت مدل آزمایشگاهی این سد می‌تواند زمینه جدیدی از تحقیقات در زمینه ایمنی سدهای بتنی را در کشور فراهم آورد.

دکتر محسن قائمیان - مدیر کل دفتر فنی آب شرکت مدیریت منابع آب ایران و دانشیار دانشگاه صنعتی شریف - با بیان مطلب فوق گفت: مقوله ارزیابی ایمنی سدهای بتنی با توجه به افزایش عمر سدها با عمر بیشتر از ۳۰ سال ، در جهان حائز اهمیت است و با توجه به حجم عظیم کارهای عددی انجام شده، خلاء ساخت مدل‌های تجربی کاملا احساس می‌شود.

وی در ادامه درباره اهداف تحقیق گفت: بررسی کلی تحقیقات انجام شده در زمینه مدل سازی تجربی سدهای بتنی وزنی و قوسی و شناخت اصول مدل سازی آزمایشگاهی، دستیابی به طرح اختلاط بتن با مقاومت بسیار پایین که بتواند خصوصیات رفتاری مورد نیاز مدل را ارضا كرده و مشکل ترک‌خوردگی‌های ناشی از جمع شدگی را نداشته باشد، انجام آزمایش‌های لرزه‌ای توسط زلزله مقیاس شده در دو جهت بر روی مدل بتنی وزنی پایه‌دار سفیدرود، مانیتورینگ جامع پاسخ مدل سد که امکان ایجاد یک بانک داده برای مقایسه با نتایج مدلهای عددی را فراهم می‌كند، مقایسه پاسخ به دست آمده با نتایج مدل غیرخطی عددی براساس نرم‌افزار به منظور بررسی عملکرد مدل عددی، ترمیم مدل ترک‌خورده براساس الگویی که پس از زلزله منجیل در سد سفیدرود مورد استفاده قرار شد و انجام آزمایش‌های لرزه‌ای بر روی مدل ترمیم شده به منظور ارزیابی ایمنی نمونه اصلی در شرایط فعلی، اهداف این تحقیق هستند.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، این استاد دانشگاه سپس برخی از مهم‌ترین تحقیقات انجام شده در زمینه مدل‌سازی تجربی سدهای بتنی وزنی را ارائه داد و سپس به انتخاب مقیاس و خصوصیات مدل، خصوصیات مصالح و بارهای دینامیکی مدل ، برنامه آزمایش ، آزمایش مدل ترک نخورده سد سفیدرود در تراز خطی ، آزمایش مدل سد سفیدرود در تراز غیر خطی و ?زمایش مدل ترمیم شده سد سفیدرود پرداخت.

مدیر کل دفتر فنی آب شرکت مدیریت منابع آب ایران در نتیجه‌گیری تحقیق گفت: مدل آزمایشگاهی سد سفیدرود در تاریخ ۱۷ آبان سال گذشته بر روی میز لرزان دانشگاه صنعتی شریف در مقیاس ۱:۳۰ مورد آزمایش قرار گرفت.

او افزود: الگوی ترک خورده انطباق مناسبی با نمونه اصلی داشت که این امر نشان می دهد اصول مدل سازی به منظور شبیه سازی رفتار نمونه اصلی در آزمایشگاه با دقت مناسبی ارضا شده‌اند و با توجه به این امر مدل براساس الگوی ترمیم سد سفیدرود پس از زلزله منجیل با استفاده از تزریق و کابل‌های پس تنیده مورد تقویت قرار گرفت و مجددا تحت آزمایشهای لرزه‌ای قرار گرفت.

قائمیان در پایان گفت: رفتار این مدل عملا می تواند تا حدی نشانگر وضع موجود در سد سفیدرود باشد.آخرین تراز بار با بیشینه شتاب هیچ گونه ترکی را در مدل ایجاد نكرد که این شتاب در حدود ۱۰ درصد بیشتر از شتابی است که باعث ترک خوردگی مدل در آزمایش اول شد. این امر می تواند بیانگر مقاومت مدل و متعاقبا نمونه اصلی باشد.

گفتنی است، دوازدهمین همایش ارائه دستاوردهای پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران ، با ارائه دو سخنرانی علمی ، امروز - چهارشنبه ۲۱ آذر - با حضور استادان ، مدیران و کارشناسان صنعت آب کشور در سالن اجتماعات شهید عباسپور برگزار شد.