۱۰۰ در صد طرح های عمرانی مصوب سفر ریاست جمهوری در بخش آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی اجرایی شده است.

كاظم محمدی اقدم مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی با بیان این مطلب افزود: در سفر پارسال هیأت محترم دولت به آذربایجان شرقی ۱۲۳ طرح در بخش آب و فاضلاب روستایی به تصویب رسیده بود كه در حال حاضر تمامی طرح های مذكور به اجرا رسیده اند.

وی تصریح كرد: در سفر مذكور اعتباری بالغ بر ۸۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برای اجرای طرح های آب و فاضلاب روستایی مصوب شده بود كه تنها با دریافت ۸۲‎/۵ درصد اعتبارات یاد شده، صد در صد طرح ها اجرایی شدند.

محمدی اقدم، خاطرنشان كرد: در سفر ریاست جمهوری تعداد ۶۴۷ نامه نیز از سوی مردم برای رفع مشكلات خود در حوزه آب و فاضلاب روستایی نوشته شده بود كه به تمامی آنها پاسخ مثبت داده شد.

به گفته وی تاكنون ۶۷ درصد نامه های یاد شده منجر به اجرای طرح شده و بقیه درحال اجرا یا مطالعه است.

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضع آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی گفت: روستاهای این استان به لحاظ شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی مقام نخست كشور را دارند.

به گفته وی شاخص بهره مندی روستاهای آذربایجان شرقی از آب آشامیدنی بهداشتی ۸۰‎/۶ درصد است در حالی كه متوسط میانگین كشوری ۶۹ درصد است.

محمدی اقدم تصریح كرد: هم اكنون از ۲ هزار و ۷۵۴ روستای استان، یك هزار و ۹۸۲ روستا با ۲۵۵ هزار و ۳۳۳ خانوار دارای آب آشامیدنی هستند.

این مقام مسئول در آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی اضافه كرد: از یك هزار و ۹۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان نیز هم اكنون یك هزار و ۶۸۴ روستا از آب آشامیدنی برخوردارند كه به لحاظ جمعیتی ۹۶درصد افراد ساكن در این روستاها را شامل می شود.

وی گفت: ۲۸۹ روستای بالای ۲۰ خانوار استان فاقد آب آشامیدنی هستند كه برای آبرسانی به این روستاها به ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

محمدی اقدم، در عین حال خاطرنشان كرد: در صورت تأمین اعتبارات فوق طبق برنامه زمان بندی شده، ظرف مدت ۳ سال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از آب آشامیدنی برخوردار می شوند. وی، با اشاره به فعالیت های شركت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی ظرف یك سال اخیر، گفت: به طور متوسط در این مدت هر ۴ روز یك روستای استان با ۱۳۵ خانوار و ۷۲۰ میلیون ریال اعتبار آبرسانی شده است.

محمدی عنوان كرد: هم اكنون ۸۲۲ روستا زیر پوشش شركت آب و فاضلاب استان قرار دارد كه ۱۵۸ هزار و ۷۱۳ خانوار را شامل می شود.

وی، تعداد مشتركان شركت آب و فاضلاب روستایی استان را ۱۶۶ هزار و ۳ نفر اعلام كرد و افزود: از ابتدای امسال تاكنون ۲۰ میلیون متر مكعب آب بین روستاهای زیر پوشش توزیع شده است كه این مقدار از طریق ۴۱۶ حلقه چاه، ۲۰۲ دهنه چشمه و ۱۹ رشته قنات تأمین شده است.