موسسه فرهنگی هنری صبا همزمان با نمایشگاه و کارگاه های گنجینه هنرهای از یاد رفته ایران برای نخستین بار ۴ اثر دیده نشده از استاد حاج مصور الملکی، هنرمند برجسته نقاشی سنتی را رونمایی خواهد کرد.

همزمان با گشایش نمایشگاه و کارگاههای تخصصی گنجینه هنرهای از یاد رفته ایران که در ۲۰ رشته تخصصی، مجموعه ای متنوع از هنرهای سنتی، قومی و آئینی کهن ایران را احیا و بازشناسی خواهد کرد، برای اولین بار ۴ اثر سیاه قلم از استاد حاج مصور الملکی که تاکنون در جایی دیده نشده، به نمایش درنیامده است رونمایی خواهد شد.

استاد حاج مصور الملکی از استاد کاران به نام و از نقاشان سنتی معاصر بود که هم اکنون گنجینه ای از آثارش زینت بخش میراث هنر معاصر از اواخر قاجاریه تا چند دهه پیش است.

موسسه صبا همزمان با برپایی نمایشگاه، کارگاه های تخصصی هنرهای سنتی، نشست های پژوهشی و نمایش فیلم های مستند، در پی احیای جریان تازه ای از هنرهای سنتی، آئینی، قومی و اقلیمی ایران است.

"نمایشگاه گنجینه هنرهای از یاد رفته ایران" به همراه "نمایشگاه مروری بر آثار نقاشی و معماری مهندس میر حسین موسوی" و "نمایشگاه نقاشان نوگرای قرقیزستان" ۲۶ آذرماه به طور همزمان در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می شود.