با تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی، هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو برای احداث ۵ سد جدید اختصاص یافت. به گزارش مهر، این اعتبار برای اجرای ۶ طرح بخش آب توسط وزارت نیرو شامل طرح های احداث سد مخزنی شفارود، احداث سد مخزنی چم شیر، احداث سد مخزنی نازلو، احداث سد نهب، احداث سد عمارت و قطعه اول خط انتقال آب به شبكه آبیاری مربوطه و اجرای خط انتقال آب از سد شیرین دره به شهر بجنورد، اختصاص یافته است. بر اساس مصوبه شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ۸۰ درصد این اعتبار باید برای واردات فولاد، سیمان و ماشین آلات و سایر هزینه های ارزی صرف شود. این طرح ها باید با رعایت شرایط فنی و قانونی و اخذ تأییدیه سازمان محیط زیست و بر اساس قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور اجرا شود.شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی پس از ادغام شوراهای عالی از سوی دولت، شورای اقتصاد شده است.