با حضور وزیر نیروی ایران در الجزیره زمینه های همكاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری الجزایر در بخش برق و منابع آبی بررسی شد. به گزارش ایرنا، در این مذاكرات «سیدپرویز فتاح» وزیر نیروی ایران و هیأت همراه با «نورالدین بوطرفه» مدیرعامل شركت ملی تولید و توزیع برق و گاز الجزایر «سونلگاز» دو طرف نسبت به تبادل هیأت هایی از كارشناسان و دست اندركاران این بخش توافق كردند. وزیر نیرو افزود: ایران در زمینه ارائه فناوری و تجهیزات مورد نیاز در بخش سد و تولید برق آماده همكاری با الجزایر است.

وی اضافه كرد: ایران با تولید ۴۸ هزار مگاوات برق در سال نخستین تولیدكننده برق در منطقه است و بخشی از آن را نیز به كشورهای همسایه صادر می كند. فتاح گفت: ایران هم اكنون سالانه شش هزار و ۵۰۰ مگاوات برق از نیروی آبی سدها تولید می كند و طی سه سال آینده این رقم دو برابر خواهد شد.

وی افزود: امسال پنج هزار مگاوات برق به ظرفیت تولیدی كشور افزوده خواهد شد و از سال آینده نیز هر سال همین میزان افزایش تولید خواهیم داشت.