معاون وزیر نیرو از مانع نشدن وزارت مسكن و سازمان شهرداری در ساخت واحدهای غیر مجاز انتقاد كرد.

علی یوسف پور معاون حقوقی و امور مجلس پشتیبانی وزارت نیرو در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نظر مراجع برای تأمین آب و برق همه اقشار مردم افزود: مانع نشدن وزارت مسكن و شهرداری از ایجاد ساختمان های غیر مجاز ضرر زیادی به این وزارتخانه تحمیل كرده است به گونه ای كه مقدار برق دزدی یا انشعاب های غیرمجاز به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان در كشور رسیده است. وی افزود: وزارت نیرو انشعابی به واحدهای غیرمجاز نمی دهد، اما ساكنان این واحدها، بدون مجوز اقدام به كشیدن سیم و بهره برداری غیر مجاز از تیرهای برق می كنند.

وی به شهری در استان خوزستان اشاره كرد و گفت: در این شهر حدود ۸۰ هزار واحد غیرمجاز اقدام به سیم كشی و استفاده غیر مجاز از برق كرده اند.

معاون وزیر نیرو، راه حل این مسأله را ارائه تمهیدات لازم از سوی وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری برای آماده سازی و هدایت مردم به شهرهای مهاجر پذیر دانست.