نگاه كلی و غیرتخصصی مردم به هنر مجسمه سازی در ایران و جهان اسلام باید تغییر كند. همایون ثابتی مطلق، مجسمه ساز و استاد دانشگاه تهران، الزهرا و دانشگاه آزاد به شبستان گفت: «مجسمه دیگر آن فرم قدیمی و باستانی خود را ندارد و نمی توان به آن اتهام بت بودن زد.»

وی افزود: «شكل ها باید دیده شوند و حجم ها در معرض دید عموم قرار گیرند زیرا مجسمه از لحاظ فرم ارتباط بیشتری با زندگی امروز دارد و به عقیده من مجسمه حالت بت وار خود را از دست داده است.» وی برپایی نمایشگاه پنجمین دوسالانه مجسمه سازی را یك اتفاق مؤثر برای رشد این هنر در ایران ذكر كرد و همچنین ضمن گلایه از عدم رشد كیفی آثار گفت: «مجسمه ها از نظر كیفی رشد محسوسی نسبت به دوره قبل نداشته اند شاید به این خاطر كه در این بی ینال تصمیم بر دخالت دادن تجربه های جوانان بود.» وی اظهار داشت: «در آثاری كه به نمایش درآمده نكته ای وجود دارد و این نكته این است كه مجسمه سازی مسیر خود را به بهانه های تجربه های سطحی، جدید و سهل انگارانه در بیان یك حجم عوض كرده و بیش از آنكه به بطن جامعه برود به نمایشگاه ها ختم شده است.»

وی خواستار تطبیق هنر مجسمه سازی با فرهنگ عمومی شد و افزود: «متأسفانه سوء تفاهم بین هنر معاصر و مخاطب عمومی نه تنها كم نشده بلكه روز به روز بیشتر می شود و این اختلاف سلیقه به خصوص در هنرهای تجسمی صرفا با نمایش آثار در نمایشگاه ها حل نمی شود. این استاد دانشگاه ادامه داد: «هنرهای تجسمی به خصوص هنر مجسمه سازی باید در سطح ملی بیان شود و به بطن جامعه برود و صرفا نمی تواند نمایشگاهی باشد. مجسمه باید خود را به صورت شهری بیان كند. تا زمانی كه این پهنه از هنر به نمایشگاه ها و موزه ها محدود شود نباید انتظار پیوند آن با مردم را داشت.»