مدیرعامل مترو تهران از آمادگی این شركت برای همكاری با هنرمندان تجسمی كشور خبر داد.

در جریان دیدار و گفت وگوی مدیر عامل مترو تهران با اهالی تئاتر در خانه هنرمندان ایران، دو نفر از هنرمندان نقاش درباره طراحی و نقاشی‌های داخلی مترو صحبت كردند و از محسن هاشمی مدیر عامل مترو تهران خواستند كه برای طراحی‌ها و نقاشی‌های ایستگاه‌های جدید مترو از هنرمندان نقاش،گرافیست و مجسمه‌ساز استفاده كند.

محمدرضا فیروزه‌ای هنرمند نقاش در این نشست گفت: من هر روز از مترو استفاده می‌كنم و زمانی كه طراحی‌ها و نقاشی‌های دیواری آن را می‌بینم عذاب می‌كشم، بهتر است شركت مترو طراحی‌ها و نقاشی‌های فضای داخلی ایستگاه‌های مترو را به هنرمندان مطرح بسپارد.

معصومه مظفری رییس هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش هم گفت: مترو می‌تواند برای انجام این فعالیت‌ها به انجمن هنرمندان نقاش مراجعه كند تا این انجمن به تناسب كاری كه مترو خواهان انجام آن است، هنرمندان خوبی را معرفی كند و به این ترتیب مترو با انجمن هنرمندان نقاش قرارداد خواهد داشت. در غیر این صورت حداقل از راهنما‌یی‌ها و مشاوره هنرمندان برای طراحی‌های داخلی مترو استفاده كند.

محسن هاشمی هم در پاسخ گفت: چگونگی اجرای هنر در ایستگاه‌های مترو بحث‌ها و مشكلات بسیاری ایجاد كرد. برخی معتقد بودند كه از آثار تاریخی و مهم ایران را در ایستگاه‌ها كار كنیم،برخی گفتند كه از آثار ادبی شعرا مثل حافظ و فردوسی و.

.. استفاده كنیم و برخی پیشنهاد كردند كه طراحی هر ایستگاه را به یك استان كشور بدهیم كه در نهایت همه این بحث‌ها با مشكلات بسیاری همراه شد.

وی افزود: همكاری مترو با هنرمندان مطرح و برجسته كشور نیز آنقدر هزینه‌های ما را افزایش ‌می‌داد كه قادر به پرداخت آن نبودیم مثلاً برخی از هنرمندان برجسته قیمت‌هایی را پیشنهاد كردند كه باید میلیاردها تومان برای آن هزینه می‌كردیم. درنهایت اجازه دادیم كه همه هنرمندان كشور با قیمت معقولی در ایستگاه‌های مترو به خلق آثار هنری خود بپردازند.

مدیر عامل مترو تصریح كرد:ما به همه هنرمندانی كه به مترو مراجعه كنند كار خواهیم داد ولی به این شرط كه مبلغ پیشنهادی آن‌ها بیشتر از متری ۲۰۰ هزار تومان نباشد چرا كه توان مالی ما در حدی نیست كه بتوانیم برای این آثار هزینه كنیم.

محسن هاشمی تأكید كرد:‌ما دوست داریم كه هنرمندان مطرح و برجسته كشور در مترو كار هنری انجام دهند ولی در چهارچوب مبالغی كه قادر به پرداخت آن باشیم.