دکتر محمد علی رجبی، نگارگر و عضو پیوسته فرهنگستان هنر، روز چهارشنبه ۱۴ آذر، «ارزش‌های جاوید نگارگری اسلامی- ایرانی» را در سالن شهید آوینی حوزه هنری بررسی می‌کند.

به نقل از واحد خبر حوزه هنری، "رابطه‌ی مباحث نظری و تفکر حاکم بر ذهن هنرمند با ساختار و ترکیب نهایی کارهنری او"، از سرفصل‌های سخنرانی این استاد دانشگاه است.

این نشست به کوشش مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، ساعت ۴ بعدازظهر روز یاد شده، در سالن شهید آوینی حوزه هنری برگزار می‌شود.