بازدید از نمایشگاه نقاشی ، حجم و چیدمان های احمد حسامی با عنوان «شهر ما - ه» می تواند به عنوان نخستین پیشنهاد ستون نگاره این هفته مورد توجه قرار گیرد.

حسامی که دکتری معماری از فلورانس ایتالیا دارد، در این نمایشگاه ۶۱ اثر با تکنیک رنگ روغن و با توجه به تکنیک های کاشیکاری و موزاییک های مساجد اسلامی به نمایش گذاشته است.

برای بازدید از این نمایشگاه می توانید همه روزه از ساعت ۱۰ صبح به گالری شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنید.