پنجمین دوسالانه مجسمه سازی معاصر تهران با موضوع «صلح، زندگی و افق آینده» از روز سی ام آبان با افتتاح نمایشگاهش در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز به کار کرده است؛ دوسالانه یی که در روزهای آتی با معرفی برگزیدگانش و در نهایت با پایان یافتن زمان نمایشگاهش در ۱۵ دی ماه به کار خود خاتمه خواهد داد. بی ینال پنجم را به گفته برگزارکنندگان آن می توان متفاوت از چهار بی ینال قبلی دانست. در این بی ینال تلاش شده نتیجه فعالیت های مجسمه سازان ایرانی در دو سال اخیر به نمایش گذاشته شود و بنابراین سختگیری های رایج در انتخاب آثار چنین بی ینال هایی لحاظ نشده است. با این پیش فرض طبیعی است که دوسالانه پنجم حتی از طرف خود مجسمه سازان نیز متفاوت از دیگر دوسالانه های مجسمه سازی قلمداد شود. بیشتر از اینها، چنین بی ینالی با ارائه آثار پیشکسوتان و استادان این رشته در بخش خارج از مسابقه، امکانی برای معرفی چهره هایی جدید در حوزه مجسمه سازی ایران به وجود آورده است.

اگرچه در این روزها صحبت از اقتصاد هنر و حراج های هنری مهم ترین مباحث حوزه های مختلف هنری در ایران را به خود اختصاص داده اما برگزاری چنین بی ینالی یک فعالیت صرفاً هنری و البته به شکل گسترده (با حضور مجسمه سازانی از شهرستان ها) در نظر گرفته می شود و این نکته از مواردی است که در موفقیت چنین رویدادی و توجه عمومی به آن تاثیر زیادی گذاشته است. پنجمین بی ینال مجسمه سازی تهران طی هفته گذشته و با داوری آثار راه یافته به بخش مسابقه، به طور قطع آثار برگزیده خود را مشخص کرده و زمان اعلام برگزیدگان آن قرار بود در جلسه شورای سیاستگذاری این دوسالانه که روز پنجشنبه برگزار شد، مشخص شود. بهترین گزینه مطرح شده برای اعلام نتایج این دوسالانه، جمعه ۲۳ آذر بوده است. نکته جالب توجه در گروه داوری این دوسالانه حضور دو مجسمه ساز خارجی (رابرت سی مورگان و سو جونگ هان) در کنار سه مجسمه ساز ایرانی (بهروز دارش، حمید شانس و سعید شهلاپور) بود.

چنین ترکیبی متشکل از داوران خارجی و داخلی پیش از این تنها در دوسالانه سوم مجسمه سازی که در خرداد و تیر ۸۱ به دبیری پرویز تناولی برگزار شد، صورت گرفته بود. سابقه حضور رابرت سی مورگان در ایران و به عنوان داور یک رویداد هنری به اولین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران که در اسفند ۸۵ برگزار شد، برمی گردد. در بین آثار شرکت داده شده در سمپوزیوم مجسمه سازی، اثر برگزیده یی که واجد همه شرایط برای مقام نخست باشد از سوی هیات داوران انتخاب نشده بود. هر چند با توجه به آثار ارائه شده در بی ینال مجسمه سازی، پیش بینی چنین اتفاقی در داوری آن نیز وجود دارد اما همه اظهارنظرهای نهایی در مورد شکل داوری ها و در نهایت موفقیت یا عدم موفقیت بی ینال پنجم مجسمه سازی را باید به روزهای پایانی سپرد.

علی مطلب زاده