نوه جنایتکار که پدربزرگ و مادر بزرگش را قربانی دزدیدن پول و پراید کرد در دادگاه کیفری تهران محاکمه می شود.

مرتضی که ابتدا منکر جرم بود وقتی با مدرک دادگاه پسند رو به رو شد چاره ای جز بیان حقیقت نیافت

مدرک های موجود در پرونده نشان می دهد شامگاه نهم آبان ۱۳۸۵ به دنبال جنایت در یک واحد آپارتمانی در کوی مجاور میدان سیزدهم خیابان فرجام، زن و شوهر سالخوردهبی رحمانه قربانی شدند.

بازپرس حسین اصغرزاده (کشیک جنایی پایتخت) به همراه افسران دایره ۱۰ اداره آگاهی مرکز و کلانتری ۱۳۶ نارمک به ساختمان مورد نظر رفت و با دیدن جنازه های کاردآجین اکبر ۷۲ ساله و کبری ۶۲ ساله رسیدگی قضایی را در دستور کار خود قرار داد.

تحقیق های مقدماتی نشان داد دست کم شش شبانه روز از مرگ زوج سالخورده گذشته و طلاها و پراید آنها دزدیده شده است.همچنین به گفته های همسایگان، نوه قربانیان هفته پیش از جنایت از یک شهرستان به دیدارشان رفت و به احتمال فراوان در این ماجرا نقش کلیدی دارد.

با سپردن جنازه های متعفن پدر بزرگ و مادر بزرگ به پزشکی قانونی، ردیابی نوه آنها از سوی افسران جنایی اداره آگاهی آغاز و مرتضی ۲۴ ساله در روستای خمام دستگیر شد.

وی که ابتدا منکر جرم بود وقتی با مدرک دادگاه پسند رو به رو شد چاره ای جز بیان حقیقت نیافت و به کشتن پدر بزرگ و مادر بزرگش با انگیزه دستبرد اعتراف کرد.گزارش ایسکانیوز می افزاید،به دنبال بازسازی صحنه های دلخراش، کیفرخواست پرونده نوه ناخلف، امروز از سوی قاضی حیدری (دادیار شعبه اظهار نظر دادسرای جنایی تهران) صادر و به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد تا زمان محاکمه علنی تعیین شود.