مردی که زن برادرش را قربانی جنایت کرد در دادگاه کیفری تهران محاکمه می شود.

بامداد ۲۶ مهر ۱۳۸۵ افسر نگهبان کلانتری ۱۴۸ انقلاب از جنایت در یک ساختمان مسکونی آگاه شد و ماجرا را به دادسرای جنایی پایتخت خبر داد.

سپس بازپرس حسین اصغر زاده (کشیک جنایی تهران) به همراه افسر دایره ۱۰ اداره آگاهی مرکز به خانه مورد نظر رفت و با دیدن جنازه «مریم- ع» ۲۳ ساله، رسدگی به پرونده را در دستور کار خود قرار داد.

در آن میان «خسرو»برادر شوهر قربانی با توجه به سرنخ های مکشوفه به عنوان متهم اصلی دستگیر شد.مرد ۳۳ ساله، ابتدا خود را بی گناه خواند اما در ادامه بازجویی ها با دیدن مدرک های دادگاه پسند،چاره ای جز بیان حقیقت نیافت:«شب برای مهمانی به خانه برادرم رفتم که وضع روحی ام به هم ریخت.او برای تهیه داروی اعصاب به داروخانه رفت و من و مریم تنهاشدیم.ناگهان نمی دانم چه شد که زن برادرم را شیطان دیدم و احساس کردم باید او را بکشم.بنابر این با کارد میوه خوری چند ضربه به سرش زدم که از پا افتاد و ...»

پرونده خسرو در پی بازسازی صحنه جرم و صدور کیفرخواست، امروز از سوی قاضی حیدری (دادیار اظهار نظر دادسرای جنایی پایتخت) به دادگاه کیفری فرستاده شد تا زمان محاکمه علنی اش تعیین شود. گزارش ایسکانیوز می افزاید،خانواده داغدار برای برادردامادشان حکم مرگ خواسته اند.