حراجی كریستی شهر لندن مجموعه نسبتاً كاملی از آثار هنرمندان هنر چاپ را به فروش می گذارد.

در فروش دو روزه حراج كریستی در آذر ماه جاری آثار چاپی هنرمندان در سه مقطع زمانی عصر قدیم (قرن ۱۶ میلادی)، مدرن (قرن نوزده میلادی) و معاصر به فروش گذاشته خواهند شد. آثار به جای مانده از «آلبرت دورر» كه از پیشگامان هنر چاپ به شمار می رود دركنار چند اثر از «رامبرانت» و «فرانسیس گویا» به نمایندگی از هنر چاپ قرن شانزدهم در این حراجی حضور دارند. در بخش هنر قرن نوزدهم آثاری از اشخاصی كه به هنرمندان كلیدی هنر انگلستان شهرت دارند در معرض فروش قرار خواهد گرفت. «جان كنستابل»، «ساموئل پالمر»، «ویلیام بلیك» و«جیمی ابوت مك نیل» از زمره این هنرمندان هستند. بخش مدرن حراجی كریستی نیز میزبان آثار چاپ «پیكاسو»، «تولز لوترك» و «هنری ماتیس» است.پیش بینی می شود ارائه همزمان آثار هنر چاپ از مقاطع مختلف تاریخ هنر باعث استقبال بیشتر هنردوستان و مجموعه داران هنری گردد.