بیست و ششمین شماره نشریه "هنرهای تجسمی" ویژه تیر‌‌ماه با مروری بر نقاشی‌های سهراب سپهری و یادبود شاهنامه بزرگ منتشر شد.

در شماره تیرماه نشریه "هنرهای تجسمی" سرمقاله دکتر حسینی راد اختصاص یافته به "هنر معاصر و برنامه ریزی ملی". هنر ایثار در یک نگاه، بهار غم انگیز ایرانی و گزارش نهمین دوسالانه گرافیک تهران در ادامه آمده است.

گفتگو با ابوالفضل همتی آهویی تصویرگر و مدرس دانشگاه، تأویل نقوش نمادین طاووس و سیمرغ در بناهای عصر صفوی، مطلبی درباره مکتب نگارگری بخارا، مقدمه ای بر هنر تشعیر در نقاشی ایرانی، یادبود شاهنامه بزرگ و بررسی نگاره هارون الرشید در گرمابه بخش دیگری از مطالب این نشریه را به خود اختصاص داده است.

مطلبی درباره چیره دستی در طراحی سکه های اسلامی، مروری بر نقاشی های سهراب سپهری، منطق بازنمایی فضا در نئو کلاسیسم و کوبیسم، ایران عصر قاجار از نگاه لوئیجی مونتابونه، مطلبی درباره بوی غمناک پاریس، تأثیر متقابل سینما و هنرهای تجسمی، نگاهی به نقاشی های علی شیخی، فعالیت های استانی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و رویدادهای بین المللی هنرهای تجسمی کار این شماره را تمام می کند.

بیست و ششمین شماره نشریه "هنرهای تجسمی" ویژه تیرماه ۸۶ به صاحب امتیازی حوزه هنری، مدیر مسئولی حسن بنیانیان و سردبیری عبدالمجید حسینی راد در ۸۰ صفحه با قیمت ۱۵۰۰ تومان در دسترس علاقمندان است.