یـكـی از نـقـاشی‌های <ال اس لوری>، هنرمند انگلیسی كه به مدت ۵۷ سال در یك مـجـمـوعـه شـخـصـی نـگـهـداری شـده اسـت زمستان امسال به حراج گذاشته می‌شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، این نقاشی كه "بازاری در شهر بسویك" را به‌تصویر می‌كشد تا به‌حال در جایی نمایش داده نشده است. این اثر از سـال ۱۹۵۰در یـك مـجـمـوعـه شـخـصی نگهداری شده و تاكنون در هیچ نمایشگاهی از آثار این هنرمند به‌نمایش درنیامده است. این نقاشی در سال ۱۹۳۸خلق شده است؛ زمانی كه این هنرمند در سن ۳۸سالگی مجبور بود روزها كار كرده و عصرها در كلاس‌های هنری شركت كند. پس از این زمان، لوری با برگزاری نخستین نمایشگاه از آثارش در لندن، شهرت زیادی در انگلستان به‌دست آورد. این هنرمند انگلیسی در سال ۱۹۵۳به‌عنوان هنرمند رسمی برای نقاشی تاج‌گذاری ملكه انتخاب شد. وی درسال ۱۹۷۶كمی قبل از نمایش آثارش در آكادمی رویال انگلیس، درگذشت. این گزارش می‌افزاید:تابلوی صحنه بازار كه قیمت آن یك میلیون پوند تخمین زده شده، قرار است به‌همراه تابلوی صحنه مسابقه فوتبال او، زمستان امسال در حراجی ساتبی فروخته شود. پیش از این در حراج تابستانی امسال كریستی، تابلوهای <جمله خوب> و <دیزی نوك> از این هنرمند به مبلغ ۸/۳ میلیون پوند به فروش رفت كه برای آثار وی یك ركورد محسوب می‌شود.