سوتبای یكی از مهمترین حراج هایی خود در قرن بیست و یكم را با عرضه اثری از «لورن استفان لوری» برگزار می نماید.

آثار «لورن استفان لوری» هنرمند مدرنیست بریتانیای (۱۹۷۶-۱۸۸۷) جایگاه ویژه ای در هنر انگلستان دارند و معمولا جزو نخستین نامهای فهرست آثار محبوب هنری این سرزمین هستند. حراجی سوتبای لندن باعرضه دو اثر از این هنرمند فقید به نام های «مسابقه فوتبال» و «بازار مكاره» در حراجی روز چهارشنبه ۱۳ دسامبر برابر با ۲۲ آذر ماه سال جاری، یكی از بزرگترین فروش های قرن بیست و یكم را شاهد خواهد بود. كارشناسان هنری از این حراجی به عنوان یك زلزله هنری یاد كرده اند. نقاشی های «لوری» نمایشی از چهره های حقیقی زندگی شهری است. بنا به نظر كارشناسان هنری دو اثر «مسابقه فوتبال » و «بازار مكاره» اوج نبوغ و خلاقیت این هنرمند در ترسیم سیمای انسانها در جریان زندگی یك جامعه شهری را به نمایش می گذارند. همزمان با برپایی این حراجی، نمایشگاهی از دیگر آثار این هنرمند به شكل دوره ای در اسكاتلند، ایرلند و آمریكا برگزار خواهد شد.