موزه شهر «سین سیناتی» آمریكا بخشی از یك مجموعه هنری شخصی را در قالب یك نمایشگاه بزرگ در معرض دید عموم قرار می دهد.

بیش از ۴۰۰ اثر هنری كه از سال ۱۹۶۰ تاكنون توسط «رابرت لوئیس» جمع آوری شده به نمایش گذاشته می شوند. تنوع تكنیك و نگاه از جذابیت های این نمایشگاه عنوان شده اند. در سال ۱۹۶۰ «لوئیس» تعدادی از آثار هنرمندانی كه در آن زمان از سوی جامعه هنری طرد شده بودند را خریداری كرد. عمده هنرمندان این جمع، نقاشانی آفریقایی ـ آمریكایی بودند. وی در سال های بعد نیز تعدادی بیشتری از آثار ایشان را به مجموعه خود افزود. در نمایشگاه این مجموعه دار، آثار متنوعی از هنرهای نقاشی و مجسمه سازی به نمایش درخواهند آمد. گزیده ای از این آثار در نمایشگاه زمستانی گالری هنر «سین سیناتی» در سال ۲۰۰۹ نیز به نمایش در می آیند.