تندیس حکیم عمر خیام نیشابوری فیلسوف و شاعر ایرانی توسط رایزنی فرهنگی ایران در اسپانیا در دانشگاه کمپلوتنسه مادرید نصب شد.

به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این اقدام در راستای گسترش روابط فرهنگی از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان پس از برگزاری کنگره بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری در دانشگاه کمپلوتنسه صورت گرفت.

نظر به اهمیت توجه به جنبه های فنی طراحی و ساخت اثری هنری و متناسب با فضای اسپانیا که خود از مراکز مهم مجسمه سازی است، رایزنی فرهنگی طی مکاتبه ای از ریاست دانشگاه تهران درخواست کرد تا این تندیس توسط گروه مجسمه سازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران ساخته و در راستای تفاهم نامه موجود میان دو دانشگاه به دانشگاه کمپلوتنسه اهدا شود.

در پی موافقت دانشگاه تهران و برای مطالعه دقیق جوانب موضوع، شیخ الحکماء رئیس انجمن مجسمه سازان ایران و عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی دانشگاه تهران به اسپانیا سفر کرد. پس از مطالعات لازم این تندیس به لحاظ شرایط محیطی و فرهنگی دو کشور در سال جاری ساخته و به مادرید منتقل شد و طی مراسم ویژه ای با حضور شخصیت های علمی و فرهنگی در دانشگاه کمپلوتنسه نصب گردید.