گـالـری ملی اسـتـــرالـیـا فـاش كرد بـه‌تـازگی یــكی از نقاشی‌های <جورجو دی‌چیریكو>، استاد نقاشی ایتالیایی- یونانی پیش از سورئالیسم را خریداری كـرده اسـت امـا از اعـلام مـبـلغ پرداخت شده برای آن خودداری كرد. به گزارش ایسنا، این نقاشی كه "مرگ یك روح" نام دارد، در سال ۱۹۱۶ توسط دی چیریكو كشیده شده است. رن رادفورد، مدیر گالری ملی استرالیا گفته است كه اضافه‌شدن این اثر به مـجـمـوعـه‌ ایـن گالری از آثار نخستین نقاشان مدرنیست اروپا مانند مونت، آمادئو مودیجلیانی و سـونـیـا دلانی، اقدامی مهم مـحـســوب مـی‌شـود. رادفـورد همچنین به رویترز گفته است كه آثار دوران امپرسیونیسم تا ابتدای مدرنیسم، گران قیمت‌ترین آثار موجود در بازارهای هنری به شمار می‌آیند. وی گفته است، خـریـد ایـن اثـر دی چـیـریكو با حمایت حامیان و اهداكنندگان شخصی انجام شده است. دی چـیــریـكـو، بـه‌عـنـوان مـبـتـكـر و آغازگر جنبش هنر متافیزیك بوده كه این جنبش، تاثیر زیادی بر جنبش‌های دیگر مانند دادا و سورئالیسم داشته است. رادفورد اعلام كرده است كه این نقاشی نخستین اثر مدرنیست اروپایی به‌شمار می‌رود كه این گالری از سال ۱۹۹۳ موفق به خرید آن شده است.