در صـدوشـصـت‌ویـكـمـیـن نـمـایـشـگاه ایالتی نیویورك در ساختمان محصولات لبنی، مجسمه كره ای رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، این مجسمه به‌شكل یك گاو به‌همراه گــوســالــه‌اش سـاخـتـه شـده اسـت. جـیـم ویـكـتـور، هـنـرمـنـد شناخته‌شده آمریكا وسازنده این مجسمه برای ساخت این اثر از حدود ۴۰۰ كیلوكره استفاده كرده است. منابع خبری آمریكایی اعلام كردند كه این پنجمین سال است كه ویكتور در نمایشگاه یادشده شركت می‌كند. وی گفته است كه ۱۰ روز و هر روز دست‌كم هشت ساعت، روی این مجسمه كار كرده است. نمایشگاه ایالتی نیویورك كه از دهه ۱۹۶۰ كار خود را آغاز كرده است، به‌منظور جلب توجه همگان به صنعت لبنیات و نمایش محصولات لبنی نیویورك برگزار می‌شود.