نخستین المپیك كودك، بزرگ ترین كتاب نقاشی كودكان با هدف ثبت جهانی رونمایی می شود.

امیررضا ثابت، دبیر اجرایی نخستین المپیك كودك با بیان این مطلب، اظهار داشت: بزرگ ترین كتاب نقاشی دنیا در این مراسم ارائه خواهد شد كه هدف از آن ارسال این كتاب به كتاب ركورد جهانی «كینست» و ثبت بین المللی است. وی با بیان این كه این كتاب نقاشی، نمونه خارجی ندارد و پیش بینی می شود بالغ بر ۱۰ هزار صفحه باشد، افزود: تیم پزشكان و فرمانداری مشهد موضوع نقاشی را تا پایان هفته اعلام می كنند. امیررضا ثابت، با اشاره به پیش بینی ۶۰ هزار بازدیدكننده روزانه از این المپیك، تأكید كرد: قصد داریم اجرای این المپیك را در شهرهای اصفهان، تبریز و ساری برگزار كنیم. نخستین المپیك كودك از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ شهریور ماه امسال در مشهد درگروه سنی ۶ ماه تا۶ سال در قالب ۶ مسابقه برگزار می شود.