پرونده دو پسر تبهکار که به دنبال آزارشیطانی و شکنجه یک دختر دبیرستانی در غرب تهران بازداشت شده اند با صدور قرار مجرمیت به دادگاه کیفری فرستاده شد.

رسیدگی به این پرونده از ۱۸ اسفند ۸۵ با انتقال بدن کاردآجین دانش آموز ۱۸ ساله به نام "ساناز" به بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران در دستور کار افسران کلانتری ۱۴۱ شهرک راه آهن قرار گرفت.

"ساناز" که معجزه آسا با تلاش پزشکان زنده ماند به سختی از بلایی که سرش آمده گفت:در راه مدرسه، دو پسر پژوسوار مزاحمم شدند. ابتدا توجهی به متلک هایشان نکردم تا اینکه با تهدید چاقو، مرا سوار ماشینشان کردند و ربودند.

وی افزود:تبهکاران که ۱۹-۱۸ ساله به نظر می رسیدند و به شدت مست بودند مرا به خانه ای در شهرک راه آهن کشاندند و خواستند به من دست درازی کنند. بنابراین برای دفاع از شرفم، مقاومت کردم اما با چاقو به شکمم زدند و حیثیتم را هم لکه دار کردند. سرانجام با هزار بدبختی، خودم را به خیابان کشاندم که همسایه ها متوجه جنایت شدند و پلیس را با خبر کردند.

با به دست آمدن سرنخ های لازم، پسران مست به نام های" امیر و" حامد" خیلی زود دستگیر شدند ودر بازجویی ها جرم هایشان را پذیرفتند.

این دو تبهکار، مدعی شدند به خاطر مصرف زیاد مشروب، حال طبیعی نداشتند و مستانه اسیر وسوسه های شیطانی شدند.گزارش ایسکانیوز می افزاید،با تکمیل تحقیق های مقدماتی، بازپرس "منافی" رییس شعبه ۱۲دادسرای ناحیه ۵(صادقیه) قرار مجرمیت " امیر" و "حامد" را صادر کرد و امروز به دادگاه کیفری تهران فرستاد.

"ساناز" و پدر و مادرش برای جانیان جوان، اشد مجازات خواسته اند و بعید نیست "امیر و حامد" به جرم آدم ربایی، تجاوز به عنف و کاردآجین کردن دختر دانش آموز به مرگ محکوم شوند.

این دو پسر حجاب نامناسب"ساناز" و آرایشش را از جمله دلیل های شکار او خواندند وتاکید کردند به خاطر مشروب خواری،به روز سیاه نشستند.

"امیر و حامد" بازداشت موقت هستند و قرار است به زودی در دادگاه کیفری پایتخت، محاکمه شوند.