به دنبال تصمیم‌های اخیر مركز هنرهای تجسمی مبنی بر به دست گرفتن اختیار تام برگزاری هفتمین دوسالا‌نه نقاشی، انجمن هنرمندان نقاش موضعگیری خود را در این خصوص اعلا‌م كرد.

معصومه مظفری (رئیس انجمن هنرمندان نقاش) در مورد انتخاب حبیب‌ا... آیت‌اللهی به سمت دبیری این دوسالا‌نه به اعتماد ملی گفت: <مركز هنرهای تجسمی حتی بدون یك مشورت كوتاه با ما، حبیب‌ا... آیت‌اللهی را به این سمت انتخاب كرد، در حالی كه این مركز می‌توانست حداقل نظر ما را هم در این زمینه جویا شود.> مظفری در مورد اتفاقات اخیر این انجمن و برپایی دوسالا‌نه هفتم نقاشی اضافه كرد: <ما و مركز هنرهای تجسمی از حدود یك سال پیش مذاكراتی داشتیم. آقای صادقی ابتدا شروط انجمن را پذیرفت. ما برای برپایی دوسالا‌نه برآورد بودجه كردیم و آقای صادقی هم پذیرفت كه این بودجه در سه قسمت به انجمن داده شود. با این حال چندی پیش ناگهان گفت كه ما شرایط شما را نمی‌پذیریم. بعد از آن هم آقای آیت‌اللهی به عنوان دبیر انتخاب شد.> از سوی دیگر حبیب‌ا... صادقی چندی پیش در گفت‌وگو با فارس اعلا‌م كرد كه همكاری با انجمن هنرمندان نقاش منع قانونی دارد. رئیس انجمن هنرمندان نقاشی در واكنشی به این صحبت صادقی گفت: <نمی‌دانم منع قانونی كار كجاست؟ وقتی مركز هنرهای تجسمی همكاری نزدیكی با انجمن طراحان گرافیك داشته، چرا این همكاری را با انجمن هنرمندان نقاش در پیش نگرفته است. صادقی می‌گوید انجمن بیاید همكاری كند، ولی سوال من این است كه این همكاری كی آغاز می‌شود؟ كل انجمن را زیر سوال می‌برند و بعد هم یك نفر را دبیر می‌كنند.>

در كنار این مسائل، حبیب‌ا... آیت‌اللهی بعد از پذیرفته شدن به سمت دبیری دوسالا‌نه در گفت‌وگو با مهر با انتقاد از دوسالا‌نه قبلی (كه زیر نظر انجمن هنرمندان نقاش برپا شده بود) گفته بود: <او در دوسالا‌نه گذشته كه انجمن نقاشان آن را برگزار كرد، مورد رضایت بسیاری از هنرمندان نبود و یك اثر كپی، به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.>معصومه مظفری در واكنش به این صحبت گفت: <پرونده دوسالا‌نه قبلی ۳ سال پیش بسته شده است. با تمام احترامی كه برای آقای آیت‌اللهی قائلیم باید بگوییم به هرحال انجمن هنرمندان نقاش یك انجمن فرهنگی است و نمی‌توان با زیر سوال بردن این انجمن كارها را پیش برد.>گفتنی است حبیب‌ا... آیت‌اللهی در حالی به دبیری هفتمین دوسالا‌نه نقاشی انتخاب می‌شود كه پیش از این آیدین آغداشلو از پذیرفتن این سمت امتناع كرده بود. گفته می‌شود اختلا‌فات پیش آمده میان انجمن هنرمندان نقاش و مركز هنرهای تجسمی دلیل انصراف آغداشلو از سمت دبیری این دوسالا‌نه بوده است.