مسئولان حراجی سوتبای، پاییز امسال در حراجی خود حیوانات چوبی چرخ و فلك های قدیمی كودكان را در معرض فروش قرار می دهند.

تعداد سیزده مجسمه قدیمی حیوانات متعلق به مجموعه خصوصی «شارلوت دینگر» در حراج پاییزه سوتبای به فروش گذاشته می شوند. مسئولان این حراجی امیدوارند كه مبلغی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دلار از فروش این تندیس های چوبی نصیب ایشان گردد. اسب ها و دیگر حیوانات چوبی چرخ و فلك ها بخشی از تاریخ بومی آمریكائیان به شمار می رود. «شارلوت دینگر» صاحب این مجموعه به علت علاقه بسیاری كه از كودكی به این آثار داشت مجموعه نسبتاً كاملی را از حیوانات مختلف استفاده شده در چرخ و فلك جمع آوری نمود. وی همواره اصرار داشت كه در درجه اول باید به عنوان یك اثر هنری به این مجسمه ها نگاه شود و سپس از منظر قدمت، مورد بررسی قرار گیرند. حراجی سوتبای كه از بزرگترین مراكز حراجی آمریكا به شمار می رود، در روز چهارم اكتبر به این سیزده مجسمه چوب حراج می زند.