قدیمی ترین هنرمند نقاش مدرنیست ایران، حاصل یك عمر فعالیت هنری و حرفه ای اش را عرضه و باردیگر بدعتی را كه حدود۵۰ سال پیش در هنر آوانگارد ایران ماندگار كرده بود، در كانادا احیا كرد.

محسن وزیری مقدم، ایتالیا را به مقصد تورنتو ترك كرده است و نمایشگاهی را با عنوان «شاخه های نور» در گالری «هد بونز» - مركز شهر تورنتو - افتتاح كرده است. نمایشگاه او بخش نهایی و پایانی «شش هفته با هنر ایران در تورنتو» به شمار می رود كه در كانادا تدارك دیده شده است. «شاخه های نور» تا ۲۷ آگوست - پنجم شهریورماه سال جاری - برپا می ماند و وزیری مقدم كارهای شنی ، سه مجسمه و آثار سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۴ را ارایه كرده است. او در جریان برپایی این نمایشگاه ۱۰ روزه ، یك اثر شنی را پس از سال ها با وجود سوی كم چشمانش، دوباره می سازد.