تحقیق نشان داد شكار برای مردانی كه بیماری قلبی دارند بسیار زیان دارد.

به گزارش پایگاه اینترنتی عرب آنلاین، محققان با بررسی ۲۵ فرد میانسال شكارچی دریافتند ضربان قلب این افراد هنگام شكار به شكل قابل توجهی افزایش می یابد.

محققان گفتند در برخی حالات چنین فعالیت هایی برای افراد خطرناك است و شكارچیان به كمك و رساندن اكسیژن به قلب نیاز پیدا می كنند.