موزه لودویك آلمان میزبان آثار هنرمند فرانسوی است.اولین نمایشگاه فروش آثار «بالتوس» نقاش فرانسوی در آلمان برگزار می شود.

در این نمایشگاه حدود ۷۰ نقاشی و طراحی كه در فاصله سال های ۱۹۳۲ تا ۱۹۶۰ توسط این هنرمند خلق شده اند در معرض فروش گذاشته می شوند. موضوع آثار «بالتوس» زندگی اجتماعی، مناظر خیابان و كلاس درس موسیقی است. این نمایشگاه تا ۴ نوامبر برپا خواهد بود.