ایزابل كی، هنرمند انگلیسی، نمایشگاهی از ۵۰۰ اثر نقاشی خود را در لندن برگزار می كند.

ایزابل كی از پركارترین هنرمندان معاصر است. نمایشگاه «پنجاه سال تجربه، یك عشق» این هنرمند كه چندی پیش برگزار شد با استقبال خوب مردم روبه رو شد. وی درصدد است تا بخش كوچكی ازمجموعه آثارش كه بالغ بر ۵۰۰ تابلوی اینستالیشن می شود را در نمایشگاه «تخیلات پی در پی» در معرض دید علاقه مندان هنر قرار دهد. این آثار بنا به اعتقاد نقاش آنها سفری تخیلی، احساسی و ماورائی را در ذهن مخاطب اثر پدید می آورند. وی در خلق آثارش از مواد مختلف از جمله بافت های گوناگون پارچه بهره گرفته است.