۳۰ تن از استادان نگارگر ایران شاهنامه فرهنگستان هنر را برای همایش شاهنامه‌نگاری نگارگری می‌کنند.

این شاهنامه که توسط ۳۰ نگاره از استادان شاخص نگارگری ایران در مکتب‌های معاصر نگارگری تهیه می‌شود، به مناسبت هزار و صدمین سال تولد فردوسی سال آینده در همایش شاهنامه‌نگاری عرضه خواهد شد.

این شاهنامه مجموعه‌ای کامل از هنرهای ملی ایران در زمینه نگارگری، خوشنویسی، صفحه‌آرایی و کتاب‌سازی خواهد بود که توسط برجسته‌ترین هنرمندان کشور تهیه و تنظیم می‌شود. این ۳۰ نگاره به پاس ۳۰ سال رنج فردوسی و بیت به یاد ماندنی او "بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی" انتخاب شده است.

شاهنامه فرهنگستان در همایش شاهنامه‌نگاری که اردیبهشت سال آینده در تهران و زابل برگزار خواهد شد، رونمایی می‌شود.