تعدادی از نقاشی های دوره رنسانس و باروك ایتالیا كه در مجموعه سلطنتی بریتانیا نگهداری می شود برای نخستین بار در لندن در معرض دید عموم قرار گرفته است.

۹۰ تابلوی رنگ و روغن و ۸۵ طراحی كه سال ها بر دیوارهای قصرهای سلطنتی انگلستان نصب بودند در نمایشگاه هنرمندان ایتالیا به نمایش گذاشته شده اند. چارلز اول، در زمان حكومت خد مجموعه بی نظیری از آثار نقاشان رنسانس را به بریتانیا آورد. پس از وی چارلز دوم نیز نقاشی های دیگری از سبك باروك را به این مجموعه اضافه كرد. علاقه به هنر ایتالیا به شكلی موروثی در بین خانواده سلطنتی انگلیس ادامه داشت و سبب شد كه این مجموعه نقاشی در طی سالها به كلكسیونی ارزشمند از هنر ایتالیا بدل گردد. این نمایشگاه همینك در لندن میزبان دوستداران نقاشی های رنسانس و باروك است.