بعد از آنکه حضور آیدین آغداشلو به عنوان دبیر هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران منتفی شد، حبیب الله آیت اللهی از سوی دکتر حبیب الله صادقی رئیس دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران به عنوان دبیر این دوسالانه برگزیده شد.

بنا به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، دکتر حبیب الله آیت اللهی کارشناس هنر، مدرس و نقاش، فارغ التحصیل رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبا و فوق لیسانس زیبایی شناسی از دانشگاه سوربن و دکترای هنرهای تجسمی از همین دانشگاه است.