جامعه‌ی بازاری‌ها از طراحی پارچه اطلاعات فرهنگی و هنری ندارد و به‌همین دلیل آنچه كه در خارج مد می‌شود، بلافاصله به ایران می‌آید.

جمیله هاشمی یگانه، عضو هیات داوران نخستین دوسالانه طراحی پارچه و لباس، با بیان این مطلب، گفت: طراحی پارچه و لباس در جامعه ایجاد تنوع و زیبایی كرده و آن را از یك‌نواختی خارج می‌كند. در آغاز نیز بشر با همین هدف "نقش" را ایجاد كرد.

به‌گمان این مدرس دانشگاه، طراحی پارچه و لباس منحصر به لباس و پوشاك نیست، بلكه ایجاد فرم، نقش و رنگ، برای هرآنچه كه به‌عنوان الیاف از آنها نام برده می‌شود، جزو طراحی پارچه است.

او توضیح داد: ضروری است طراحی پارچه، دكور و پوشاك به اقتضای محیط، سن، محل كار و ...، دارای یك پایه و اساس قوی طراحی، خلاقیت و ذهنیت بالا باشد.

به‌گفته‌ی هاشمی یگانه، طراحی پارچه و لباس جزو زیر شاخه‌های هنرهای تجسمی محسوب می‌شود؛ مانند گرافیك و طراحی صنعتی كه یك هنر محض نیست، بلكه از آن در جامعه استفاده‌ی هنری هم می‌شود.

او با بیان این كه طراحی پارچه و لباس هنوز در جامعه مطرح نشده است، عنوان كرد: تاجرها و كسانی كه در كار پارچه هستند، آن‌قدر كه باید در زمینه طراحی پارچه متخصص نیستند و تنها كار بازاریابی انجام می‌دهند؛ آن‌ها با رفتن به خارج از كشور، طرح‌هایی را به‌عنوان نمونه می‌آورند؛ در صورتی‌كه نقش مهم‌تری را دارند و آن تغییر سلیقه جامعه است نه كپی كردن طرح‌های خارجی.

به‌باور عضو هیات داوران این دور از دوسالانه، كار دانشجویان این رشته ایجاد خلاقیت است نه كپی كردن تكه پارچه‌هایی كه از خارج می‌آید؛ این نیز اشكالی ندارد، ولی باید براساس روال صحیح و با علم و دانش صورت گیرد.

به‌گفته‌ی جمیله هاشمی یگانه، در طراحی پارچه و لباس، ضروری است ابتدا طراحی و خلاقیت رشد كند تا در مرحله‌ی بعد بتوان تا از ابزاری به‌نام كامپیوتر استفاده كرد. در نخستین دوسالانه طراحی پارچه و لباس نیز بسیاری از طرح‌ها كامپیوتری بوده و طراحی در كنار تكنسین دیجیتال قرار گرفته و همكاری موازی را انجام داده‌اند.

او بسیاری از طرح‌های این دوسالانه را قابل اجرا دانست و اظهار كرد: برخی از طرح‌ها نیازمند تغییر و تحولاتی است تا به مرحله اجرا برسد. بیشتر طراحان به طراح بیش از مسایل فنی كار پرداخته‌اند، اگرچه مهم دید كارگاهی است كه می‌خواهد آن طرح را تولید كند.

هاشمی یگانه، درنظر گرفتن ایده‌های هیات داوران را شرط برگزاری هرچه بهتر این دوسالانه در سال‌های آینده عنوان كرد و گفت: در ایران طرح‌های سنتی و زیبایی به شكل فرم‌های تاریخی داریم كه ضروری است آنها را به شكل امروزی درآوریم.