نگارخانه بانو اقدام به برگزاری نمایشگاهی از آثار بهاره مشهدی فراهانی با عنوان سایه های خاکستری از تاریخ ۲۱ تا ۲۹ مردادماه نموده است.

در این نمایشگاه ۲۵ اثر نقاشی با تکنیک آبرنگ و سبک رئال در معرض دید علا قمندان قرار گرفته است. گفتنی است این هنرمند جوان برای پنجمین بار است که اقدام به برپایی نمایشگاه گروهی و انفرادی نموده است.