قاتل دختربچه ۸ ساله ، مدت زیادی طول نكشید كه توسط پلیس همدان دستگیر شد و لب به اعتراف گشود.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، در پی مفقودیت دختربچه ۸ ساله در شهرستان" اسدآباد" و كشف جسد وی بعد از ۲۴ساعت، پلیس آگاهی شهرستان اسدآباد تعداد ۴نفر مظنون به قتل را دستگیر كرد.

درادامه و در تحقیقات به عمل آمده از آنان، قاتل به هویت" احمد- ز" ۳۴ساله، كشاورز شناسایی شد.

گفتنی است، وی صراحتاً به قتل دختربچه‌ اعتراف كرد و علت و انگیزه قتل را داشتن خصومت قبلی با خانواده مقتوله عنوان كرد.