کیفرخواست مردی که در محله پیروزی با همدستی یک زن، شوهر زن را کشته بود از سوی قاضی شعبه اظهارنظر دادسرای امور جنایی تهران صادر شد.

عصر روز ۱۶ آبان ماه سال ۸۵ ماموران کلانتری پیروزی با شکایت یک خانواده از مفقود شدن جوانی ۳۴ ساله باخبر شدند.

دلداری قاضی شعبه اظهارنظر دادسرای امور جنایی تهران در خصوص این پرونده گفت؛ با اطلاع از مفقود شدن این فرد تحقیقات از سوی شاملو بازپرس کشیک قتل دادسرای امور جنایی از همسر و خانواده اش آغاز و مشخص شد این فرد از خرداد همان سال در محل دیده نشده و کسی از محل زندگی وی مطلع نیست.

دلداری ادامه داد؛ بازپرس پرونده در مرحله اول، به همسر این فرد به نام زهره که در بازجویی های متعدد سخنان ضد و نقیض بیان می کرد ، مظنون شد. این زن در نهایت اعتراف کرد با همکاری جوان ۲۹ ساله یی به نام امیر همسرش را به قتل رسانده و در حوالی شهریار به آتش کشیده است. وی ادامه داد؛ با توجه به تکمیل شدن پرونده و صدور قرار مجرمیت کیفرخواست امیر صادر و به دادگاه کیفری ارسال شد.