محاکمه جوانی که پس از شنیدن پاسخ منفی برای ازدواج با دختر عمویش، زن عموی خود را کشته و دختر وی را مجروح کرده بود بار دیگر معضل خواستگاران کینه جو را یادآور شد. در این گونه موارد معمولاً جوان خواستگار از اختلالات شخصیتی رنج می برد و پس از دریافت جواب رد از دختر مورد علاقه اش یا خانواده او، این امر به یک معضل روانی مضاعف برای وی تبدیل می شود و واکنش فرد در برابر این معضل به ظرفیت روانی او بستگی دارد. در پرونده یی مشابه که چندی پیش در دست بررسی بود دو پسر خاله بر سر عشق دختری با هم رقابت می کردند که پس از ازدواج دختر جوان با یکی از آنها جوان دیگر او را تهدید می کرد و از وی می خواست که از پسرخاله اش طلاق بگیرد و با او ازدواج کند و سرانجام هم شوهر دختر را طی نزاعی به قتل رساند.

این مرد جوان پس از بازداشت دچار ندامت شدید شده و از کرده خود پشیمان بود اما دیگر راهی برای بازگشت وجود نداشت. در خصوص متهمان این پرونده ها که البته تعداد آنها زیاد نیست بررسی گذشته متهمان و شرایط خانوادگی شان ضروری به نظر می رسد چون زندگی در خانواده های نابسامان و شرایط تربیتی نامناسب و فقر مالی و فرهنگی در این زمینه نقش بسزایی دارد. از سویی علاوه بر اختلالات شخصیتی، گذشته خواستگاران کینه جو و شرایط خانوادگی آنها، عوامل دیگری مانند نرسیدن به بلوغ احساسی نیز در چنین جنایاتی نقش موثری دارد. عشق چنین افرادی عشق واقعی مبتنی بر شناخت از طرف مقابل نیست و بیشتر به یک احساس هیجان و زودگذر شباهت دارد و به همین خاطر نیز با شنیدن جواب رد نفرت جایگزین عشق می شود و این بار هیجان ناشی از تنفر فرد را به سوی قتل و جنایت سوق می دهد.