● قضات برای صدور حکم جوان رفیق کش وارد شور شدند

مرد جوانی که در حالت مستی دوست خود را به قتل رسانده بود، دیروز در جلسه محاکمه اش از ارتکاب قتل ابراز پشیمانی کرد.

هنگامی که حیدری نماینده دادستان تهران در جایگاه قرار گرفت خطاب به قضات شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران گفت؛ متهم حاضر در دادگاه به نام فرشاد- ۲۳ ساله- متهم است با ضربات شیشه جوان دیگری را به نام حمید به قتل رسانده است.

وی افزود؛ شهریورماه سال ۸۵ ماموران پلیس شهری از طریق حراست بیمارستانی در جریان مرگ جوانی به نام حمید قرار گرفتند که به خاطر جراحات وارده بر بدنش به بیمارستان منتقل شده بود. پس از حضور ماموران در محل پلیس دریافت فرد ضارب جوانی به نام فرشاد است که پس از رساندن حمید به بیمارستان متواری شده است، اما فرشاد در تحقیقات توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد. با توجه به مدارک موجود در پرونده و به عنوان نماینده دادستان تهران تقاضای صدور حکم قانونی را دارم.

سپس پدر و مادر حمید در جایگاه حاضر شدند و برای متهم تقاضای قصاص کردند.

رئیس دادگاه در ادامه از فرشاد خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند. مرد جوان گفت؛ اتهام قتل را قبول دارم، اما آن لحظه در حالت عادی نبودم. شب حادثه عروسی خواهر یکی از دوستانم بود، ما برای شرکت در مراسم رفته و مشروب هم خورده بودیم. حمید هم مشروب خورده بود، هنگام خارج شدن از سالن دو موتور تصادف کردند که راکبان آن از دوستان ما بودند، با هم درگیر شدند، من و حمید رفتیم که به درگیری پایان دهیم اما خودمان هم درگیر شدیم، در این میان من و حمید با هم دعوا کردیم. من شیشه نوشابه یی از مغازه یی که در آن نزدیکی بود گرفتم و ضربه یی به حمید زدم. کاملاً مست بودم و در حالت عادی قرار نداشتم، سپس حمید را به اتفاق دوستانم به بیمارستان رساندم، اما از ترس خودم فرار کردم. وی افزود؛ از اتفاقی که افتاده به شدت پشیمان هستم و از اولیای دم می خواهم به خاطر بچه ام مرا ببخشند. پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات شعبه ۷۴ (تردست، آقا محمدی، کوه کمره یی، باقری و سلیمانی) برای صدور رای پرونده وارد شور شدند.