حكم اعدام ۳ جوان جنایتكار از سوی قضات دیوان عالی كشور تأیید شد. براساس این حكم متهمان اعدامی مجموعاً به ۷ بار قصاص در ملأ عام محكوم شده اند.نخستین پرونده مربوط به ۳ دزد مسلح است كه در جریان عملیات تبهكارانه شان با شلیك های خود ۴ مرد را از پای درآورده اند.براساس حكم صادره از سوی قضات شعبه ۷۱ دادگاه كیفری استان تهران، متهم ردیف اول كه سیامك- ۳۴ ساله- نام دارد، به اتهام مشاركت در قتل «اكبر»، «سیدعبدالله»، «علی اصغر»و «احمد» به ۴ بار قصاص در ملأ عام محكوم شد.

همچنین «سعید» ۳۲ ساله متهم ردیف دوم پرونده نیز به اتهام مشاركت در قتل پدر زنش «احمد» به یك بار قصاص محكوم شده است.در پرونده دیگری قضات شعبه ۴۲ دیوان عالی كشور حكم ۲ بار اعدام در ملأ عام برای عامل قتل ۲ دختر جوان را تأیید كردند.این متهم با پنهان شدن پشت شمشادهای حاشیه بزرگراهی در شرق تهران دختران جوان را مورد حمله قرار می داد. او در جریان این اقدام ها ۲ دختر جوان به نام های اعظم و ندا را با ضربه های كارد از پا درآورده بود.قضات شعبه ۷۱ دادگاه كیفری استان وی را در جریان محاكمه به ۲ بار قصاص در ملأ عام محكوم كرده بودند.