فرار سارق مسلحی كه در آخرین سرقت خود از بانك به همراه همدستانش ۱۵ نفر را در گاوصندوق حبس كرده بود، كمتر از یك ماه طول كشید. سه سارق نقابدار همزمان با مرد مسلحی كه كلا‌ه‌كاسكت بر سر داشت ساعت ۳۰/۱۴ دقیقه یازدهم تیرماه به یكی از شعبه‌های بانك ملی در گرمسار هجوم بردند.

آنها در حالی كه به سلا‌ح كلا‌شینكف و كلت كمری مجهز بودند، به محض ورود نقشه‌ای را كه از پیش طراحی شده بود، به اجرا درآوردند. مسوولا‌ن بانك به تهدید سارقان مسلح در گاوصندوق را باز كردند و همه پول‌ها و چك‌های مسافرتی را به سارقان دادند.

یكی از مردان نقابدار كه رهبری گروه را بر عهده داشت با اشاره دست و جملا‌ت كوتاه به بقیه فهماند نقشه را اجرا كنند. كاركنان بانك كه تصور می‌كردند با دادن پول به سارقان همه چیز تمام‌شده، منتظر بودند چند لحظه دیگر كه مردان نقابدار شعبه را ترك می‌كنند، با پلیس تماس بگیرند. آنها نمی‌دانستند كه سارقان قصد دارند همه‌شان را در گاوصندوق حبس كنند. مقاومت فایده‌ای نداشت. سارقان با هیچ‌كس شوخی نداشتند و هنگامی كه سلا‌ح كلا‌شینكف را به سمت اولین نفر نشانه رفتند، هر ۱۵ نفر با پای خود به داخل گاوصندوق بانك رفتند. در گاوصندوق قفل شد و دزدان بدون اینكه از عكس‌العمل‌های غیرمنتظره كاركنان بانك دلهره داشته باشند، پول‌ها را داخل ساك جا داده و پا به فرار گذاشتند.

گاوصندوق بزرگی كه سال‌ها پول و مدارك را در خود جای داده بود، در این لحظه به زندان كاركنان بانك تبدیل شده بود. آنها در وضعیت بدی به سر می‌بردند و هوای كمی هم برای تنفس‌شان وجود داشت. در آن دقایق بحرانی برای نجات جان خود و همكارانشان به تكاپو افتاده بودند. درست زمانی كه نزدیك بود ۱۵ فقره قتل به كارنامه مجرمانه سارقان نقابدار افزوده شود، یكی از زندانیان موفق شد با موبایل خود با ۱۱۰ تماس بگیرد. طولی نكشید كه پلیس از راه رسید و پس از آزاد كردن كاركنان بانك، تلا‌ش خود را برای شناسایی و دستگیری دزدان خشن آغاز كرد. بررسی‌ها نشان داد ۲۳۵ میلیون تومان توسط این افراد ربوده شده. آنها چون نقاب به چهره داشتند، كمترین ردی از خود بر جای گذاشتند. در حالی كه ماموران انتظامی استان سمنان با اولویت قرار دادن كشف این سرقت مسلحانه به تكاپو افتاده بودند، اولین سرنخ این پرونده در تهران به دست آمد. چند طلا‌فروش هنگامی كه سعی داشتند چك‌های مسروقه را در بانك‌های تهران نقد كنند، دستگیر شدند. سپس معلوم شد تمامی چك‌هایی كه طلا‌‌فروشان دستگیر‌شده قصد نقد كردنشان را داشتند، از بانك گرمسار ربوده شده است.

بنابراین پیگیری پرونده به اداره اول پلیس آگاهی تهران بزرگ سپرده شد. تیم عملیاتی كارآگاهان این اداره به سرپرستی سرهنگ دوم <مصطفی مداحی> وارد عمل شدند. آنها موضوع را به اتحادیه طلا‌فروشان اطلا‌ع دادند و با همكاری بسیار خوب این اتحادیه روبه‌رو شدند. شماره چك‌های مسافرتی به سرقت رفته از طریق این اتحادیه به تمامی طلا‌فروشان اعلا‌م شد. در این میان، یكی از طلا‌فروشانی كه چك‌های سرقتی را دریافت كرده بود، فیلم دوربین مداربسته‌اش را در اختیار كارآگاهان قرار داد. ماموران آگاهی با بازبینی این فیلم چهره مرد جوان و درشت‌اندامی را كه با همسر و فرزند خردسالش در حال تبدیل چك‌های دزدی به طلا‌ بود، دیدند. آنها با ترفندهای پلیسی موفق شدند رد این مرد را بیابند. او یكی از روستاهای دورافتاده استان سمنان را برای مخفی شدن انتخاب كرده بود. سرانجام شامگاه دهم مردادماه این مرد به همراه همسرش كه در فیلم دیده شده بود، دستگیر شد.

به محض اینكه ماموران با نیابت قضایی وارد مخفیگاه متهمان شدند، <مهناز> یك ساك بزرگ را كه در كف خانه جاسازی شده بود، بیرون كشید و سعی داشت آن را به جای دیگری منتقل كند. در این حال ماموران اداره اول آگاهی تهران بزرگ با هوشیاری موفق شدند این زن را به همراه همسرش <علی> دستگیر كنند. ماموران آگاهی استان سمنان هم به همكاری نیروهای آگاهی پایتخت شتافتند. در نهایت پس از به دام انداختن <علی> و <مهناز> بیش از ۵۰۰ میلیون ریال چك مسافرتی سرقتی از بانك ملی گرمسار و بیش از صد میلیون ریال چك مسافرتی باطله همین بانك به دست آمد. ساكی را هم كه <مهناز> قصد پنهان كردنش را داشت، گشوده شد و مقدار زیادی پول افغانی كشف شد. همچنین در بازرسی از مخفیگاه این افراد طلا‌جاتی كه در مقابل پرداخت چك‌های سرقتی خریده شده بود، مهرهای به سرقت رفته از بانك و تعداد زیادی كارت‌های جعلی یافت شد.

در یكی از این كارت‌ها <علی> نام جعلی <محمود زنگنه> را برای خود انتخاب كرده بود. علی پس از انتقال به اداره پلیس آگاهی به سرقت مسلحانه از بانك گرمسار اعتراف كرد و نقاب سیاه‌رنگی كه در خانه‌اش پنهان شده بود، نشان می‌داد او قصد داشته باز هم دست به سرقت مسلحانه بزند. در حال حاضر همدستان این متهم ۳۷ ساله فراری هستند. از علی هنگام دستگیری سلا‌حی كشف نشد و این موضوع خبر از مسلح بودن سارقان فراری می‌دهد. ماموران اداره اول پلیس آگاهی در تلا‌ش هستند اعضای دیگر این باند را هم به دام بیندازند.