آثاری از بهترین نقاشان قهوه‌خانه‌ای از روز گذشته در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته شد.

در این نمایشگاه ۲۵ تابلو در ابعاد مختلف و با موضوعاتی چون عاشورا و قصه‌های شاهنامه از هنرمندان برجسته و پیشكسوت نقاشی قهوه‌خانه‌ای به نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه آثاری از سید حسین حسینی،منصور وفایی،احمد خلیلی،گداعلی،علی‌اكبر لرنی،محمد مدبر، حسن اسماعیل‌زاده(چلیپا)،فتح‌الله قوللرآغاسی، حسین قوللر آغاسی، جواد عقیلی، عباس بلوكی‌فر، محمد فراهانی و حسین همدانی به معرض نمایش عموم درآمده است.

این نمایشگاه با كارگاه آموزشی نقاشی قهوه‌خانه‌ای همراه است وعلاقه‌مندان برای بازدید از این آثار می‌توانند از ساعت ۱۰ تا ۲۰ به خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان ایرانشهر،خیابان موسوی شمالی،باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه كنند.