نمایشگاه ۱۶ هنرمند تندیسگر در نشنال گالری كانادا برپاست.

۲۵. مجسمه از ۱۶ هنرمند در نمایشگاه «مجسمه های حال» در معرض دید قرار گرفته اند. این آثار در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تاكنون ساخته شده اند. مسوولان برپایی این نمایشگاه تنوع تكنیكی و استفاده از متریال های متفاوت را دلیل تنوع آثار به نمایش درآمده و استقبال مخاطبان عنوان كرده اند. این نمایشگاه تا ۱۸ نوامبر به كار خود ادامه خواهد داد. «آبراهام انقیك روبن»، «تونو شاركی»، «جوتای تونو»، «ولوتی پیجامینی» از جمله هنرمندانی هستند كه آثارشان در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است.