یك تابلو نقاشی كه بیش از هفتاد سال به ونسان ون گوك منسوب می شد، متعلق به این نقاش نیست و احتمالاً اثر یكی از نقاشان هم دوره اوست.

به گزارش آسوشیتدپرس، كارشناسان زبده هنری در موزه ون گوك در بررسی های خود به تفاوت شدید سبك این تابلو با دیگر آثار نقاشی ون گوك كه از پیشگامان اكسپرسیونیسم بود، پی بردند و بدین ترتیب تعلق این تابلو نقاشی به ون گوك كه بیش از هفتاد سال تصور می شد یكی از آثار برجسته اوست، منتفی شده است.

بر پایه این گزارش، تابلو «سر یك مرد» در سال ۱۹۳۹ به عنوان بخشی از نمایشگاه هنر معاصر توسط كیت مردخ به استرالیا آورده شد و با جنگ جهانی دوم در این كشور به حال خود رها شد. گالری موزه ون گوك در آمستردام در نهایت در سال ۱۹۴۰ این تابلو را به قیمت ۳۵۰۰ دلار خریداری كرد. گفتنی است اصالت این تابلو وقتی مورد شك و تردید قرار گرفت كه گروهی از منتقدان آن و كارشناسان هنری با دیدن آن در یك نمایشگاه نقاشی در ادینبورگ اسكاتلند متوجه سبك متفاوت آن با دیگر تابلوهای ون گوك در سال ۱۸۸۶ شدند. این تابلو در زمانی كه تصور می شد متعلق به ون گوك است، ۲۱ میلیون دلار ارزش داشت.