پرونده خدیجه جاهد معروف به شهلا، با دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی نهایی از شعبه ۳ تشخیص دیوان عالی كشور به هیأت نظارت پیگیری قوه قضائیه ارجاع شد.

چندی قبل ۴ نفر از ۵ قاضی شعبه ۳ دیوان عالی كشور شهلا را به اتهام قتل فاطمه (لاله) سحرخیزان مجرم شناخته و حكم قصاص - اعدام - او را تأیید كردند.لاله، همسر ۳۲ ساله ناصر محمدخانی۱۷ مهرسال ،۸۱ در خانه اش واقع در میدان كتابی تهران به قتل رسید.

فخرالدین جعفرزاده قاضی وقت شعبه ۱۱۵۴ دادگاه جنایی تهران پس از محاكمه شهلا، به استناد دلایل و مستندات پرونده و اظهارات متهم او را به اتهام قتل لاله، مجرم شناخت و به قصاص نفس - اعدام - محكوم كرد.تاكنون پرونده شهلا توسط ۲۷ قاضی در چندین مرجع قضایی رسیدگی و اكثریت آنان وی را مستحق اعدام دانسته اند. عبدالصمد خرمشاهی وكیل مدافع شهلا درباره پرونده موكل خود به خبرنگار «ایران» گفت: پرونده شهلا، آخرین بار در شعبه سوم تشخیص دیوان عالی كشور تحت رسیدگی قرار گرفت و ۴ قاضی این شعبه موكلم را مجرم شناخته و حكم قصاص او را تأیید كردند. البته به تازگی متوجه شدم پرونده شهلا از دیوان به هیأت نظارت و پیگیری قوه قضائیه فرستاده شده است و قضات با تجربه قوه قضائیه پرونده را برای رسیدگی نهایی یك بار دیگر در دستوركار خود قرار داده اند.وی افزود: رئیس قوه قضائیه به پرونده قتل همسر محمدخانی، نگاه ویژه ای دارد. من هم بر حسب وظیفه از تمام راهكارهای قانونی برای نجات موكلم استفاده كردم و باز هم اقدام های قانونی خود را انجام خواهم داد؛ همانطور كه می دانید رئیس قوه قضائیه در پرونده كبری رحمانپور دستور دادند پرونده در شورای حل اختلاف مطرح شود تا موجبات صلح و سازش میان او و خانواده اولیای دم فراهم گردد. بنابراین به نظر می رسد اتخاذ تصمیم مشابه در این زمینه راهگشای قضیه باشد. شهلا در گفت وگو با خبرنگار ما، درباره پرونده اتهامی اش گفت: ۵ سال در زندان اوین هستم. از این وضعیت خسته شده ام. به همین خاطر تسلیم رأی صادره دادگاه و دیوان عالی كشور هستم و انتظار دارم هر چه زودتر تكلیفم روشن شود و كار یكسره شود. البته این به آن معنا نیست كه قاتل هستم و كسی را كشته باشم چرا كه بارها گفته ام دستم به خون كسی آلوده نشده است.

● شما حقایقی را می دانید، چرا آنها را بازگو نمی كنید؟

▪ همه چیز را در جلسه دادگاه و به وكیل مدافع گفته ام. من چیز پنهانی ندارم.

● از مرگ و اعدام نمی ترسی؟

▪ نه، اگر تقدیر باشد اعدام شوم، تسلیم قانون هستم و از مرگ و طناب دار هراسی ندارم و دوست دارم از زندگی در زندان هر چه زودتر راحت شوم. وی در ادامه گفت: شنیده ام پرونده ام از شعبه ۳ تشخیص دیوان عالی كشور بار دیگر به قوه قضائیه ارجاع شده است.

● برای جلب رضایت از اولیای دم خانواده مرحوم لاله سحرخیزان چه اقدامی انجام داده اید؟

▪ هیچ كاری نكرده ام. چون درخواست قصاص حق قانونی خانواده اولیای دم است و آنان انسان های متدین و خوبی هستند، اما در این رابطه درخواستی نمی كنم.

● چرا نمی خواهی به حكم اعتراض كنی، در حالی كه وكیل مدافع شما آمادگی خود را برای پیگیری پرونده اعلام كرده است؟

▪ من با این موضوع كنار آمده ام. به هر حال حكم بهتر از بلاتكلیف ماندن در زندان است. اگر من كسی را كشته باشم باید قصاص شوم و مجازات زندان حق من نیست. اكنون ۵ سال در زندان هستم و می خواهم هر چه زودتر این وضع خاتمه یابد.