«موزه نشر» واقع در شهر دورهام ایالت كالیفرنیای شمالی، مجسمه های «سر آنتونی كارو» هنرمند انگلیسی را به نمایش گذاشته است.

«سر آنتونی كارو» یكی از بزرگترین تندیسگران در قید حیات جهان هنر است. وی مهارت بی نظیری در خلق آثار انتزاعی و فیگوراتیو با فلز دارد. «كارو» در زمره نخستین مجسمه سازانی است كه پایه مجسمه را از كار حذف نمود و آثارش را مستقیماً با گذاشتن بر روی زمین در معرض دید قرار داد. موزه نشر با به نمایش گذاشتن چهار مجسمه از این هنرمند ۸۳ ساله، قدرت خلاق هنری وی را به دوستداران هنر عرضه كرده است. سه اثر از این چهار مجسمه از مجموعه «ریموند و پتسی» دالاس تگزاس به امانت گرفته شده اند و مجسمه چهارم نیز اخیراً به موزه اهدا شده است. «كارو» پیش از این درسال ۲۰۰۵ نمایشگاه بزرگی از آثارش را در موزه تیت لندن برگزار كرده بود.