نخستین نمایشگاه انجمن هنرمندان نقاش معاصر ایران در سال جاری با موضوع حضور ادبیات در نقاشی معاصر برگزار می شود.

این نمایشگاه كه قرار است از ۱۷ تا ۲۲ اردیبهشت ماه جاری در نگارخانه مرتضی ممیز خانه هنرمندان برپا شود،دربر گیرنده آثار ۴۰ هنرمند عضو این انجمن است. انجمن هنرمندان نقاش ایران - برگزاركنند ه این نمایشگاه - می خواهد با برپایی این نمایشگاه تاثیر كلی ادبیات را بر نقاشی معاصر و وجه شاعرانه آن را نشان دهد.آثاری كه در این نمایشگاه به نمایش درخواهند آمد، حدود ۶۰ تابلو از هنرمندانی چون ایرج اسكندری، نیما پتگر، كیوان اسكندری، كتایون مقدم، خسرو خسروی، نصرت اله سلیمان، ترانه صادقیان، امیر راد، علیرضا جدی و...است.