شش کودک نقاش ایرانی با درخشش در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نقاشی کودکان هایوینکا در فنلاند ۳ نشان و ۶ دیپلم افتخار این رقابت هنری را به خود اختصاص دادند.

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سه نشان به همراه دیپلم افتخار این مسابقه به حامد توسلی ۶ ساله از تهران، فاطمه خاوری ۱۱ ساله والهام محمد زاده ۱۳ ساله از خراسان تعلق گرفت و ملیکا جامعی و ماه منیر هوایی هر دو ۱۰ ساله از تهران و لطیفه زبرجد ۱۲ ساله از گلستان نیز دیپلم های افتخار مسابقه نقاشی هایوینکا را از آن خود کردند.

این رقابت که هر سه سال یک بار در کشور فنلاند برگزار می شود از بچه های جهان خواسته بود محیط پیرامون خود را نقاشی کنند.در این میان بچه های ۵۸ کشور جهان ۷ هزار و پانصد اثر نقاشی خود را برای شرکت در مسابقه به فنلاند ارسال کرده بودند از ایران نیز آثار ۲۷ عضو مراکز فرهنگی، هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این رقابت شرکت داده شده بود.