تعداد از آثار كم ‌تر دیده شده داونچی در سالروز تولدش در معرض نمایش قرار گرفت.

‌۱۵ آوریل امسال مصادف بود با پانصد و پنجاه و پنجمین سالگرد تولد هنرمند و مخترع فقید لئوناردو داونچی كه به همین مناسبت جشنواره‌ای در زادگاه او فلورانس برپاست.

در این جشنواره ۲۳ تابلوی كمتر دیده شده از داوینچی ، همچنین اوراقی از دفتر طراحی او در معرض نمایش عمومی قرار گرفته است.

این نمایشگاه كه امنیت‌اش تحت تدابیر شدید پلیس ایتالیا برگزار قرار دارد همچنین تعدادی از آثار داونیچی را از موزه‌های مختلف جهان به امانت گرفته است .

نمایشگاهی از طرح‌ها و وسایل ابداعی داوینچی نیز در كنار نمایشگاه نقاشی برپاست .