این طراحی كه طراحی برای گروه خانواده مور نام دارد؛ سرتوماس را با پدر، همسر، سه دختر و یك پسرش نشان می‌‏دهد.این تابلو كه توسط مداد و جوهر طراحی شده از سال ۱۵۲۹ در سوئیس بوده و هم اكنون بخشی از هولبین تیت در نمایشگاه انگلستان به شمار می‌‏رود.

"هانس هولبین" جوان تحت حمایت "مور" كار كرد.لازم به ذكر است كه در نمایشگاه مذكور از ۲۸ سپتامبر تا ۷ ژانویه برپات پرتره هایی از هنری هشتم ، همسر سومش جین سیمور و پسرشان ادوارد برای نخستین بار از زمانی كه خود هنری مالك آنها بود به نمایش گذاشته می‌‏شوند.

پرتره های دیگر شخصیت‌‏هایی كه از چشم این سلطنت دمدمی مزاج افتاد نیز در این نمایشگاه به چشم می‌‏خورد."هولبین" از حدود ۱۵۳۵ تا زمان مرگش در سال ۱۵۴۳ نقاش دربار بود، اوایل امسال پرتره ای كه وی در سال ۱۵۴۱ از سر توماس وایت جوان كشیده بود به حراج گذاشته شد، اما به كمتر از قیمتی كه انتظار می‌‏رفت به فروش رسید.