این قیمتی است كه معمولا برای مشهورترین هنرمندان هندوستان در نظر گرفته می‌‏شود.

این پول حاصل مراسم خیریه‌‏ای در دبی بوده و به بیمارستانی سرطانی در پاكستان اختصاص می‌‏یابد ؛ این بیمارستان "شوكت خانوم" نام دارد و توسط "عمران خان"- كاپیتان اسبق كریكت در پاكستان بنیانگذاری شده است ،وی این بیمارستان را در یاد بود مادرش ساخته است .

"سوشمیتاسن " در مصاحبه ای با بی بی سی گفت : از این كه نقاشی اش به چنین قیمت زیادی فروخته شده بسیار خوشحال است .وی افزود: چیزی كه این نقاشی را درنگاه هم گرانبها و با ارزش جلوه می دهد این است كه باعث امیدواری مردمان نیازمند شده است.این اولین باری است كه وی نقاشی اش را به حراج گذاشته اما به گفته خودش افتخار می كند سایر تابلوهایش را هم به حراج بگذارد و فروش حاصل از ان را به مسایل خیریه اختصاص دهد.